Terasa otvorená                                                                             Kontakt:    0918 038 388

Predaj so sebou cez okienko  alebo rozvoz                                           0915 799 628                                     

?>